• Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành rượu bia

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Đóng mới Tàu thuyền

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành hóa chất

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành nước giải khát

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành càphê

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi

Lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ khu bồn lên men và bồn chứa bia

Nhà máy bia sài gòn

INSTALLATION OF TANKS FARM EQUIPMENT AND PIPEWORKS

INSTALLATION OF BOTTLING LINES EQUIPMENT AND PIPEWORKS (4 LINES x  500 BPM)

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG ỐNG KHU ĐỘNG LỰC (LẠNH, KHÍ NÉN, CO2, HƠI NƯỚC NÓNG....)

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ KHI NHÂN MEN VÀ LỌC BIA

ERECTION OF MALT/RICE SILOS

Cty TNHH Cao Dương

Cty TNHH Cao Dương

Cty TNHH Cao Dương

;