• Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành rượu bia

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Đóng mới Tàu thuyền

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành hóa chất

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành nước giải khát

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành càphê

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Nhà máy bia LD SAB MILLER Việt Nam

Chế tạo và lấp dựng hệ thống bồn lên men và bồn chứa bia

lấp đặt nhà máy bia

Lấp đặt hệ thống đường ống vi sinh và động lực

lấp đặt nhà máy bia

Lấp đặt thiết bị và hệ thống đường ống công nghệ nhà nấu bia

lấp đặt nhà máy bia

Lấp đặt bồn nấu bia

lấp đặt nhà máy bia

Lấp đặt hệ thống bồn nhân men, hệ thống lọc bia, hệ thống xử lý nước pha bia

lấp đặt nhà máy bia

Lễ khánh thành

lấp đặt nhà máy bia

Các bài khác

Cty TNHH Cao Dương

Cty TNHH Cao Dương

Cty TNHH Cao Dương

;