• Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành rượu bia

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Đóng mới Tàu thuyền

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành hóa chất

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành nước giải khát

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 • Chế tạo và lắp đặt thiết bị ngành càphê

  Công ty TNHH Cao Dương

  Lô G1 Đường K1 KCN Cát Lái II, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Dự án đã hoàn thành
Dự án năm 2015

Dự án năm 2015

Các dự án đã hoàn thành năm 2015
Dự án 2014

Dự án 2014

Các dự án đã hoàn thành năm 2014
Dự án 2013

Dự án 2013

Các dự án đã hoàn thành năm 2013
Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi

Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi

Lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ khu bồn lên men và bồn chứa bia, đường ống khu động lực (lạnh, khí nén, co2, hơi nước nóng....
Nhà máy bia Sài Gòn Quảng Ngãi

Nhà máy bia Sài Gòn Quảng Ngãi

Lấp đặt dây chuyển cho nhà máy bia
Nhà máy AMWAY 2010

Nhà máy AMWAY 2010

Lấp đặt dây chuyền cho nhà máy AMWAY
Nhà máy bia LD SAB MILLER Việt Nam

Nhà máy bia LD SAB MILLER Việt Nam

Chế tạo và lấp dựng hệ thống bồn lên men, bồn chứa bia, đường ống vi sinh, động lực và hệ thống đường ống công nghệ nhà nấu bia.
Café Outspan Vietnam Ltd

Café Outspan Vietnam Ltd

Café Outspan Vietnam Ltd Kind of project: Instant coffee Plant – Mechanical and Insulation work Add: Nhut Chanh Industrial Zone, Ben Luc District, Long An Province – Viet Nam The commencement time: 26-June-2008 Execution period: 06 months
Project: Carbofuran Plant

Project: Carbofuran Plant

Kind of project: Agrochemicals Plant – Equipment Manufacturing Add: Di An District – Binh Duong Province The commencement time: 21 - February - 2011 Execution period: 03 months
Nuplex Plant

Nuplex Plant

Kind of project: New Emulsion Plant – Mechanical works Add: Bien Hoan Industrial Zone, Biên Hoa District, Dong Nai Province – Viet Nam The commencement time: 23 - March - 2011 Execution period: 12 months
Dự Án Nhà Máy Hóa Chất Tập Đoàn DOW

Dự Án Nhà Máy Hóa Chất Tập Đoàn DOW

Kind of project: NEW EMULSION PLANT – Mechanical & Electrical installation Add: Nhon Trach Industrial Zone, Dong Nai Province – Viet Nam The commencement time: 22 - December - 2010 Execution period: 08 months

Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

;